foto1
Prezentacja badań oraz teoretyczna refleksja
foto1
Zgłoszenie udziału i przesłanie streszczeń: 30.05.2019
foto1
Przesłanie pełnych tekstów: 30.09.2019
foto1
mail: ptnss@awf.krakow.pl
foto1
Termin dokonania opłaty: 15.06.2019
Tel. +48 12 683 12 64
ptnss@awf.krakow.plMiejsce obrad

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. Bronisława Czecha w Krakowie to jedna z najlepszych uczelni wychowania fizycznego w kraju.

Czytaj więcej

Kraków

Kraków to miasto położone nad największą rzeką Polski - Wisłą, w południowej części kraju. Do marca 1596 Kraków był siedzibą polskich królów.

Czytaj więcej

Title 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Read More

Kontakt

Dane adresowe, łączność, adresy mailowe

Czytaj więcej

 

Sponsorzy:

 

           

 zadanie finansowane
w ramach umowy
536./P-DUN/2019
ze środków Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność
upowszechniającą naukę

   

Zaproszenie

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Nauk Społecznych o Sporcie

"Sport i turystyka w perspektywie nauk społecznych: tradycja i współczesność"

2-4 września 2019, AWF w Krakowie

Konferencja będzie spotkaniem naukowym przedstawicieli nauk społecznych zajmujących się sportem i kulturą fizyczną. Odbędzie się ona pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Nauk Społecznych o Sporcie. Miejscem obrad będzie Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie.

Język konferencji: polski 

Założenia programowe i cel konferencji

Celem 9. edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Nauk Społecznych o Sporcie jest prezentacja badań oraz teoretyczna refleksja nad kulturowymi i społecznymi uwarunkowaniami sportu i turystyki. Dążyć będziemy do ekspozycji i charakterystyki wartości społecznych i personalnych w tych wyróżnionych dziedzinach kultury fizycznej, a także do ukazania i opisu ich możliwych relacji, związków, uwarunkowań i barier w doświadczaniu i kształtowaniu jakości życia, autorytetów i etosów społecznych. Efektem debat będzie publikacja recenzowanej monografii naukowej. Tematyka konferencji skupiać się będzie na szerokim społecznym horyzoncie kultury fizycznej. Sproblematyzowane zostaną różne koncepcyjne ujęcia kultury fizycznej z zakresu socjologii, filozofii, historii i nauk o zarządzaniu, w kontekście zarówno tradycji jak i wyzwań współczesności w Polsce i świecie. Nauki społeczne o kulturze fizycznej dążą do umiejscowienia sportu, rekreacji i turystyki w szerszym aksjologicznym horyzoncie, tj. horyzoncie wartości stanowiących fundament etosów kulturowych, społecznych i narodowych. Wartości i etosy będą rozumiane jako nadrzędny egzystencjalny zwornik interdyscyplinarnych konfrontacji teoretycznych, badawczych i aplikacyjnych, których forum ma być planowana konferencja.

 

Dr hab. prof. AWF Maria Zowisło

Prof. dr hab. Jerzy Kosiewicz

Prezes Polskiego Towarzystwa
Nauk Społecznych o Sporcie